ВОЛИНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ

Державне підприємство

+380 (50) 374 80 50
+380 (67) 533 73 77
22vetc@gmail.com
43026 Волинська область
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22В

Сучасне підприємство по наданню широкого спектру послуг в сфері охорони праці та промислової безпеки

ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів - це ситуація, при якій службова особа виконуючи свої обов'язки має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння але здатний до цього призвести.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

ВИДИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Реальний Потенційний
суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
Перегляд обсягу повноважень Усунення від вчинення дій (обов'язків) Обмеження доступу до інформації Переведення на іншу посаду Застосування зовнішнього контролю (керівник, НАЗК) Звільнення
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ПОВ'ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ
Дисциплінарна Цивільно-правова Адміністративна
відповідно до ст.65 ЗУ “Про запобігання корупції” Відповідно до положень Цивільного кодексу України Відповідно до ст. 172-7 КУпАП
АЛГОРИТМ ДІЙ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПРИ КОНФЛІКТІ ІНТЕРЕСІВ
Повідомити безпосереднього керівника або НАЗК про конфлікт інтересів Не вчиняти дій та не приймати рушень в умовах конфлікту інтересів Вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів самостійно або за рекомендацією НАЗК