ВОЛИНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ

Державне підприємство

+380 (50) 374 80 50
+380 (67) 533 73 77
22vetc@gmail.com
43026 Волинська область
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22В

Сучасне підприємство по наданню широкого спектру послуг в сфері охорони праці та промислової безпеки

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Державне підприємство "Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" надалі "Підприємство" засноване на державній власності Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, наказ №217 від 29 грудня 1997р.

Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Луцької міської ради Волинської області 13 березня 1998 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру 11981050009001002, ідефікаційний код №21750544.

Підприємство створене з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою, проведення робіт і надання послуг юридичним особам, незалежно від форм власності, та фізичнимособам, на які не передбачено бюджетного фінансування. Предметом діяльності підприємства є державна експертнза на відповідність нормативно- правовим актам з охорони праці та промислової безпеки при пректуванні, будівництві, реконструкції, ремонті, експлуатації, виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт на об'єктах виробничого та соціально-культурного призначення, інженерних інфраструктурах ( в тому числі на магістральних газопроводах і системах газопостачання високого та середнього тиску і споруд на них), експертиза проектної документації та інше. Окремі види діяльності підлягають ліцензуванню і здійснюються Підприємством на підставі отриманих ліцензій у відповідності з чинним законодавством. Статутний фонд становить 334,6 тис. грн

Юридична та фізична адреса: 43026 м.Луцьк, вул. Кравчука, 22в. Підприємство володіє адміністративним приміщенням загальною площею 782,5 кв.

Свою діяльність державне підприємство “Волинський ЕТЦ” почало в 1994 році. На той час перші працівники працювали у Львівській госпрозрахунковій експертно-технічній інспекції, котра в жовтні того ж року була перейменована в Експертно-технічний центр Західного територіального управління.

У грудні 1994 року було створено Волинську філію у складі Західного експертно-технічного центру. І саме цей час можна вважати початком та розвитком діяльності ЕТЦ у Волинській області. Зі створенням філії було призначено її начальника - Ткачука Зіновія Васильовича. Поступово почав формуватися колектив.

В лютому 1996 року на посаду начальника Волинської філії "Західного експертно-технічного центру" було призначено Міцуру Михайла Юрійовича. А в 1997 році Волинську філію було реорганізовано в ДП "Волинський експертно-технічний центр".

В 2011 році підприємство очолив Сидоренко Віктор Федорович, а з 2015 по 2021 очолював директор Міцевський Андрій Петрович.

Наш персонал — це висококваліфіковані експерти технічні з охорони праці та промислової безпеки, що пройшли навчання та постійно підвищують свій технічний рівень. Вони здатні прикласти свої знання й уміння для рішення проблем у галузі якості, охорони праці та промислової безпеки.

ДП «Волинський ЕТЦ» та його структурні підрозділи укомплектовані кваліфікованим інженерно-технічним персоналом, а також відповідними фахівцями, що підтверджено відповідними сертифікатами і посвідченнями державних зразків.

Висновки експертизи опрацьовані і видані ДП «Волинський ЕТЦ», є надійною підставою для відповідних приймальних комісій за участі в їх роботі повноважних представників органів Держпраці України під час приймальних випробувань нових зразків машин, механізмів чи інших засобів виробництва, технічного переоснащення промислових об'єктів чи інженерної інфраструктури об'єктів соціально-культурного призначення.

Державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр Держпраці» — підприємство, яке у своїй діяльності використовує принципи забезпечення якості і створення безпечних умов праці відповідно до вимог діючих національних і міжнародних нормативно-правових та нормативних документів.

Основною метою нашого підприємства є орієнтація на якість послуг, що надаються, постійне сприяння підвищенню рівня стану охорони здоров’я працюючих та промислової безпеки, щоб на підставі довіри, незалежного підходу і взаємної поваги зробити наших споживачів нашими постійними партнерами.