ВОЛИНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ

Державне підприємство

+380 (50) 374 80 50
+380 (67) 533 73 77
22vetc@gmail.com
43026 Волинська область
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22В

Сучасне підприємство по наданню широкого спектру послуг в сфері охорони праці та промислової безпеки

Закони України

Про охорону праці

Про об'єкти підвищеної небезпеки

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про метрологію та метрологічну діяльність

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова N 1107 від 26 жовтня 2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Постанова N 8 від 6 січня 2010 р. Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Постанова N 687 від 26 травня 2004 р. Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Постанова N 1251 від 4 листопада 2009 р. Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання

Постанова N 442 від 1 серпня 1992 р. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Накази

Наказ N 55 від 21.03.2007 Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Наказ N 255 від 15.11.2004 Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

Наказ N 9 від 27.01.2010 Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Наказ N 195 від 03.09.2007 Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

Наказ N 16 від 20.12.2006 Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

Наказ N 9 від 29.01.98 Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Наказ N 53 від 24.03.2008 Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Наказ N 132 від 21.12.93 Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві.

ДБН В.2.5-77-2014 Котельні

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві

НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охороні праці в целюлозно-паперової промисловості

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.59-87. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.36-03Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-1.11-98 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води